Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
ANNULERING VAN DE BOEKING DOOR DE KLANT
Elke annulering of wijzigingsverzoek moet schriftelijk, per e-mail of per post aan ons worden
verzonden en wordt van kracht op de dag dat we het verzoek ontvangen.
U bent aansprakelijk voor het betalen van de onderstaande annulerings- of wijzigingskosten.
• Annuleren tot 8 weken voor uw verblijf = 10% van de boekingsprijs.
• Minder dan 8 weken voor aankomst = 100% van de boekingsprijs.
Er vindt geen restitutie plaats als de klant vrijwillig besluit om het gebruik van de diensten in de
vakantie vóór het einde van zijn / haar verblijf stop te zetten.

 

VERANDERINGEN DOOR HET BEDRIJF
Indien de accommodatie wegens onvoorziene redenen niet kan worden gebruikt, niet toe te
schrijven aan Casafuera Facilities SL, heeft het bedrijf het recht om de oorspronkelijke
accommodatie door een andere te vervangen met dezelfde of superieure kenmerken, zonder
enige extra betaling.
GEGEVENSBESCHERMING (Organieke wet 15/1999 van 13 december)
In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december, inzake de bescherming
van persoonsgegevens ("LOPD"), informeren wij u dat, door het invullen van formulieren, uw
persoonlijke gegevens worden opgenomen en bewaard in de bedrijfsdossiers, met het doel om u
onze diensten aan te bieden. Bovendien informeren we u over de mogelijkheid om het recht op
toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen met betrekking tot uw persoonlijke
gegevens, waarbij het bedrijf verantwoordelijk is voor het bestand.