DISCLAIMER
informatie op de website
De huizen die op de website vermeld staan zijn ons goed bekend. Wij streven ernaar om een zo accuraat mogelijk beeld van de werkelijkheid te presenteren door zelf foto's en beschrijvingen van de huizen te maken. Hoewel we bij het maken en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie gedateerd of anderszins niet langer correct zijn. Casa Fuera kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, of hierop worden gewezen, deze verbeteren.
privacy verklaring
Als u actief via de site reageert door bijvoorbeeld een verblijf te boeken, dan worden uw gegevens gebruikt om te reageren op uw verzoek. De door u verstrekte gegevens worden ook opgenomen in het klantenbestand van Casa Fuera. Indien u gegevens van andere personen aan ons verstrekt - bijvoorbeeld voor een boeking - , dan wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen. U heeft steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u schriftelijk contact opnemen met Casa Fuera of een email sturen.
veranderingen site / aanbod
Casa Fuera behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.